โนมินี่ โกลด์

ชื่อสินค้า : โนมินี่ โกลด์
ชื่อสามัญ : บิสไพริแบก โซเดียม 10% W/V OF (Bispyribac-Sodium)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ :
กลุ่มสารเคมี : Pyrimidinyloxybenzoic
ชื่อบริษัท : บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด