โบคุ่ม 100 ซีซี (อีทาบ็อกแซม)

ชื่อสินค้า : โบคุ่ม
ชื่อสามัญ : อีทาบ็อกแซม 10.4% W/V SC (Ethaboxam)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1017-2555
กลุ่มสารเคมี : Thiazolecarboxamide
ชื่อบริษัท : บริษัท แพลนเตอร์ ยูไนเต็ด จำกัด