โปรวาโด 500 กรัม

ชื่อสินค้า : โปรวาโด
ชื่อสามัญ : อิมิดาคลอพริด 70% WG (Imidacloprid)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1057-2555
กลุ่มสารเคมี : Neonicotidoid
ชื่อบริษัท : บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด