โฟลิ-อาร์-ฟอส 400 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : โฟลิ-อาร์-ฟอส 400
ชื่อสามัญ : ฟอสโฟนิก แอซิด 40% W/V SL (Phosphenic acid)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 29-2555
กลุ่มสารเคมี : Phosphonate
ชื่อบริษัท : บริษัท กรีนลีฟส์ จำกัด