โมแลน (อะซีทามิพริด) 100 กรัม

ชื่อสินค้า : โมแลน 20 เอสพี (Molan 20 SP)
ชื่อสามัญ : อะซีทามิพริด 20% SP (Acetamiprid)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 478-2555
กลุ่มสารเคมี : Neonicotinoid
ชื่อบริษัท : บริษัท อริสต้า ไลฟ์ซายน์ (ประเทศไทย) จำกัด