โวเลียม ทาโก้ 250 ซีซี

ชื่อสินค้า : โวเลียม ทาโก้ 063 เอสซี
ชื่อสามัญ : อะบาเมกติน + คลอแรนทรานิลิโพรล 1.8% + 4.5% W/V SC (Abamectin + Chlorantranilliprole)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 2339-2555
กลุ่มสารเคมี : Avermectin + Diamide
ชื่อบริษัท : บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด