ไดยูรอน 80 ตราหวีทอง 1 กก

ชื่อสินค้า : ไดยูรอน
ชื่อสามัญ : ไดยูรอน 80% WP (Diuron)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1280-2556
กลุ่มสารเคมี : Urea
ชื่อบริษัท : บริษัท วี.ซี.เอส. อโกร เคม จำกัด