ไทแบค 500 ซีซี

ชื่อสินค้า : ไทแบค
ชื่อสามัญ : ซิงค์ไทอะโซล 20% W/V SC (Zinc thiazole)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 297-2559
กลุ่มสารเคมี : Thiadiazole
ชื่อบริษัท : บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด