ไบโฟลาน สูตร 11-8-6 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : ไบโฟลาน สูตร 11-8-6
ปริมาณธาตุอาหารรับรอง :
ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 11%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 8%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) 6%
ปริมาณธาตุอาหารเสริม :
เหล็ก (Fe) 0.0176%
แมงกานีส (Mn) 0.0130%
ทองแดง (Cu) 0.0072%
สังกะสี (Zn) 0.0050%
โบรอน (B) 0.0049%
โมลิบดินัม (Mo) 0.0007%
ทะเบียนปุ๋ยเคมีเลขที่ : 1436-2556 (กรมวิชาการเกษตร)
ชื่อบริษัท : บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด