ไพซีโร 10 อีซี (เมทามิฟอป)

ชื่อสินค้า : ไพซีโร 10 อีซี
ชื่อสามัญ : เมทามิฟอป 10% W/V EC (Metamifop)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 370-2560
กลุ่มสารเคมี : Pyrimidinyloxybenzoic [กลุ่ม A]
ชื่อบริษัท : บริษัท เอฟเอ็มซี เอจี (ประเทศไทย) จำกัด