ไมโครไธออล (กำมะถันเนื้อทอง) 1 กก

ชื่อสินค้า : ไมโครไธออล
ชื่อสามัญ : ซัลเฟอร์ 80% WG (Sulfur)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 2123-2555
กลุ่มสารเคมี : Inorganic
ชื่อบริษัท : บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด