ไวดอล ตราช้างแดง 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : ไวดอล 72
ชื่อสามัญ : 2,4-ดี ไดเมทิลแอมโมเนียม 84% W/V EC (2,4-D dimethyl ammonium)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1156-2556
กลุ่มสารเคมี : Phenoxycarboxylic acid
ชื่อบริษัท : บริษัท เอส.ซี. ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด