ไฮซีส (อีมาเมกติน)

ชื่อสินค้า : ไฮซีส
ชื่อสามัญ : อีมาเมกตินเบนโซเอต 2.0% W/V ME (Emamectin Benzoate)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 541-2557
กลุ่มสารเคมี : Avermectin [กลุ่ม 6]
ชื่อบริษัท : บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด