นูแทค ซุปเปอร์-เค 5 กก

ชื่อสินค้า : นูแทค ซุปเปอร์-เค
ปริมาณธาตุอาหารรับรอง :
ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 6%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 12%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O)  26%
ปริมาณธาตุอาหารเสริม :
สังกะสี (Zn) 12%
ทะเบียนปุ๋ยเคมีเลขที่ : 2369-2553 (กรมวิชาการเกษตร)
ชื่อบริษัท : บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด