นูแทค ซุปเปอร์-เอ็น 5 กก

ชื่อสินค้า : นูแทค ซุปเปอร์-เอ็น
ปริมาณธาตุอาหารรับรอง :
ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 15%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) 11%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O)  5%
ปริมาณธาตุอาหารรอง :
แมกนีเซียม (MgO) 2.5%
แคลเซียม (CaO) 0.5%
ปริมาณธาตุอาหารเสริม :
เหล็ก (Fe) 0.7%
สังกะสี (Zn) 6.0%
โบรอน (B) 0.3%
ทะเบียนปุ๋ยเคมีเลขที่ : 640-2556 (กรมวิชาการเกษตร)
ชื่อบริษัท : บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด