บีบีไรซ์ โกลด์ (น้ำหนักดี สีสวย เมล็ดใส)

ชื่อสินค้า : บีบีไรซ์ โกลด์
ทะเบียนเลขที่ : 682/2559 (กรมวิชาการเกษตร)
ปริมาณธาตุอาหารรับรอง :
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)……………………4%
ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5)…….15%
โพแทซที่ละลายน้ำได้ (K2O)………….18%
ปริมาณธาตุอาหารรอง :
สังกะสี (Zn)…………………………………5%
ชื่อบริษัท : บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด