รูทบอมบ์ (เพิ่มราก)

550 ฿

ชื่อสินค้า : รูทบอมบ์
ใบรับแจ้งเลขที่ : รส. 217/2559 (กรมวิชาการเกษตร)
ปริมาณธาตุอาหารรับรอง :
ไนโตรเจนทั้งหมด (N)……………………0%
ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P2O5)…….18%
โพแทซที่ละลายน้ำได้ (K2O)………….14%
ชื่อบริษัท : บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด