มัลติเอ็กซ์ตร้า-สตาร์ท (สตาร์ท-บี1) 4 ลิตร

ชื่อสินค้า : มัลติเอ็กซ์ตร้า-สตาร์ท
ทะเบียนปุ๋ยเคมีเลขที่ : –
ชื่อบริษัท : บริษัท นิริน อินเตอร์เทรด จำกัด