เกอมาร์ พลัส 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : เกอมาร์ พลัส
ปริมาณธาตุอาหารรับรอง :
แมกนีเซียม (MgO) 3.10%
โบรอน (B) 1.68%
ทะเบียนปุ๋ยเคมีเลขที่ : –
ชื่อบริษัท : บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด