เศรษฐี ตราหวีทอง 725 ซีซี

ชื่อสินค้า : เศรษฐี ตราหวีทอง
ปริมาณธาตุอาหารเสริม :
ทองแดง (Cu) 0.02%
โบรอน (B) 0.01%
ใบรับแจ้งเลขที่ รส. : 1551-2557 (กรมวิชาการเกษตร)
ชื่อบริษัท : บริษัท สหภัณฑ์ส่งเสริมการเกษตร จำกัด