โกลด้า กรีน (เพิ่มการแตกกอ)

ชื่อสินค้า : โกลด้า กรีน
ใบรับแจ้งเลขที่ : 1430/2561 (กรมวิชาการเกษตร)
ปริมาณธาตุอาหารรอง :
แมกนีเซียม (MgO)………………………………1%
แคลเซียม (CaO)………………………………..2%
ชื่อบริษัท : บริษัท บีบี เอ็กซิม อินเตอร์เทรด จำกัด